Kulturspåret

KULTURSPÅRET VAR ETT SAMARBETE MELLAN MUSIKHUVUDSTADEN NORRKÖPING, FILMFÖRENINGEN FLIMMER OCH PORTALEN MED EKONOMISKT STÖD FRÅN LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND SOM PÅGICK UNDER 2018-2019.

Kulturspåret var ett integrationsprojekt där nyanlända erbjöds en utbildning, med målet att öka deltagarnas anställningsbarhet. Detta genom ökad kunskap kring arrangörskap och dess olika delar, utökat personligt nätverk inom stadens kulturliv samt ökad förståelse för det lokala kulturlivet i Norrköping. Till detta kan också lägga språklig utveckling och större kunskap om kulturen som arbetsmarknad.

Deltagarna var engagerade i både Norrköpings Filmfestival och Utomhusbio i Norrköping, där man ingick i både framtagandet av program samt arrangerade olika arrangemang och aktiviteter.

Följ @flimmer.nu i sociala medier!