Kontakta oss här!

Kulturspåret

Kulturspåret är ett samarbete mellan Musikhuvudstaden norrköping, filmföreningen Flimmer och Portalen med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen Östergötland.

Från Musikhuvudstadens och Flimmer perspektiv handlar det om att bredda mångfalden av arrangemang i Norrköping, så att det bättre speglar sammansättningen av Norrköpings invånare. Från Portalens sida är Kulturspåret ytterligare ett i raden av samarbeten inom uppropet #starkaretillsammans och som handlar om att hela staden behöver engageras för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden i Norrköping. Genom Kulturspåret kommer 12 deltagare från Portalen erbjudas en 1-årig kombinerad utbildning, med målet att öka deltagarnas anställningsbarhet genom ökad kunskap kring arrangörskapet olika delar, utökat personligt nätverk inom stadens kulturliv samt ökad förståelse för det lokala kulturlivet i Norrköping. Till detta kan också lägga språklig utveckling och större kunskap om kulturen som arbetsmarknad. Under Norrköping Filmfestival 2018 var deltagarna aktiva i utformningen av programmet och presenterade vissa filmer på respektive modersmål. 

Utöver ovan nämnda organisationer kommer även Visualiseringscenter, Kvarteret Hallarna och Norrköpings symfoniorkester knytas till Kulturspåret genom särskilda samarbetsavtal.

dont hide

Följ @flimmer.nu i sociala medier!