Flimmers
styrelse

Ordförande

Mårten Mellberg

Kassör

Nevin Dogan

Sekreterare

Johanna Malm

Vice kassör

Alvar Asplund

Ledamot

Michele Landmark

Följ @flimmer.nu i sociala medier!