Flimmers
styrelse

Ordförande

Mårten Mellberg

Kassör

Nevin Dogan

Sekreterare

Johanna Malm

Ledamot

Michele Landmark

Vice ordförande

Rikard Lind

Vice kassör

Alvar Asplund

Vice sekreterare

Khamla Vonsensey

Följ @flimmer.nu i sociala medier!