Filmföreningen Flimmer | Medarbetare

Vi jobbar på Filmföreningen Flimmer

Festivalproducent / Verksamhetskoordinator

Nevin Dogan

Flimmers
styrelse


Ordförande

Johan Karlsson


Kassör

Mårten Mellberg

 
Sekreterare

Fredrik Frank


Ledamot

Ann Sofie Löw


Ledamot

Johanna Malm


Ledamot

Nevin Dogan


Ledamot

Jonatan Blomberg

Följ @flimmer.nu i sociala medier!