Filmföreningen Flimmer | Medarbetare

Vi jobbar på Filmföreningen Flimmer

Festivalproducent

Nevin Dogan

Flimmers
styrelse


Ordförande

Johan Karlsson


Kassör

Mårten Mellberg

 
Sekreterare

Fredrik Frank


Ledamot

Ann Sofie Löw


Ledamot

Johanna Malm


Ledamot

Nevin Dogan


Ledamot

Jonatan Blomberg

Följ @flimmer.nu i sociala medier!