KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 24 AUGUSTI !

Välkommen till Flimmers årsmöte 2021 på tisdag den 24 augusti.

På grund av den rådande situationen kommer årsmötet att hållas på Arbetets Museum konferensrum, där alla kan hålla ett bra och säkert avstånd, med start kl. 18:00. Tänk på att komma till mötet i god tid innan vi drar igång.

Årsmötet kommer bland annat att ta ställning till budget och verksamhetsplan för 2021 samt välja nya representanter till styrelsen.

Här kan du ladda ner och läsa ett antal dokument inför mötet:

- Ärendelista årsmöte 2021

- Valberedningens förslag till årsmötet 2021

- Dagordning konstituerande styrelsemöte 

 

Varmt välkommen!

Flimmers styrelse

Följ @flimmer.nu i sociala medier!