Kontakta oss här!
Filmföreningen Flimmer | Medarbetare

Vi jobbar på Filmföreningen Flimmer

Festivalproducent

Nevin Dogan

E-post: nevin.dogan@flimmer.nu

Programproducent

E-post: program@flimmer.nu

Flimmers
styrelse


Ordförande

Johan Karlsson


Kassör

Mårten Mellberg

 
Sekreterare

Fredrik Frank


Ledamot

Ann Sofie Löw


Ledamot

Johanna Malm


Ledamot

Nevin Dogan


Ledamot

Jonatan Blomberg

dont hide

Följ @flimmer.nu i sociala medier!