Kontakta oss här!
Filmföreningen Flimmer | Medarbetare

Vi jobbar på Filmföreningen Flimmer

Mathias Lind

Festivalproducent

Nevin Dogan

Programproducent

Flimmers
styrelse


Ordförande

Johan Karlsson


Kassör

Mårten Mellberg

 
Sekreterare

Michael Botvidsson


Ledamot

Ann Sofie Löw


Ledamot

Sandra Wall


Ledamot

Nevin Dogan


Ledamot

Henrik Nippe Nilsson

dont hide

Följ @flimmer.nu i sociala medier!