Kontakta oss här!
Filmföreningen Flimmer | Medarbetare

Vi är Filmföreningen Flimmer

Anders Grentzelius

Verksamhetsledare

E-post: anders.grentzelius@flimmer.nu
Tel: 011 - 300 48 85  

Richard Follstedt

Verksamhetsledare

E-post: richard.follstedt@flimmer.nu
Tel: 011 - 300 48 86

Flimmers
styrelse


Ordförande

Johan Karlsson


Kassör

Mårten Mellberg

 
Sekreterare

Michael Botvidsson


Ledamot

Ann Sofie Löw


Ledamot

Sandra Wall


Ledamot

Nevin Dogan


Ledamot

Henrik Nippe Nilsson

dont hide

Följ @flimmer.nu i sociala medier!