Kontakta oss här!
Filmföreningen Flimmer | Medarbetare

Vi jobbar på Filmföreningen Flimmer

Festivalproducent
Programproducent

E-post: program@flimmer.nu

Flimmers
styrelse


Ordförande

Johan Karlsson


Kassör

Mårten Mellberg

 
Sekreterare

Michael Botvidsson


Ledamot

Ann Sofie Löw


Ledamot

Sandra Wall


Ledamot

Nevin Dogan


Ledamot

Henrik Nippe Nilsson

dont hide

Följ @flimmer.nu i sociala medier!